ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม.สุรินทร์
การเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
การเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่สมัครผ่านระบบ Online
แบบประเมินความพึงพอใจครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 24 มี.ค. 64
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน