ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่สมัครผ่านระบบ Online
ประกาศโรงเรียนแนงมุดวิทยา
เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่สมัครผ่านระบบ Online มีรายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนที่สมัคร Online ทั้งในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สามารถมารายงานตัวได้ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
2. เอกสารที่ต้องนำมาด้วย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียนและผู้ปกครอง
3. นักเรียนที่ยังไม่ได้สมัคร Online ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สามารถมาสมัครและรายงานตัวได้ในวันเดียวกันนี้ คือวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
4. หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 98 ครั้ง