ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนแนงมุดวิทยา
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 
เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 มีการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายดังกล่าว ทางโรงเรียนแนงมุดวิทยาจึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 
1. ยกเลิกการเดินทางมาสมัครที่โรงเรียนในวันที่ 24-28 เมษายน 2564
2. ให้นักเรียนสมัครออนไลน์ ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduGnn8wYjcmfGgXTTWvWz_veRT-tojANJPGMyc1eKMFh3zIw/viewform ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564
3. สามารถดูรายชื่อลำดับที่สมัครได้ในวันถัดไปที่ https://drive.google.com/drive/folders/107lAqsa9nrJFaccsogqqhhkrKqODI-vJ
4. ให้มารายงานตัวในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
 
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 61 ครั้ง