ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนแนงมุดวิทยา

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนแนงมุดวิทยาจึงประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 และกำหนดการในกระบวนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1. เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

2. นักเรียนที่สมัครเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ online ในรอบที่ 2 ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 คือ วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 2564

3. การดำเนินการสอบเพื่อจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการจะดำเนินการหลังจากการรายงานตัวในวันเปิดภาคเรียน

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 65 ครั้ง